× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Warszawski Szpital dla Dzieci

Ośrodek dziennej rehabilitacji neurologicznej - Szpital

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja dzienna

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

22-826-77-81
Kopernika 43
00-328 Warszawa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1